Kế toán

Chi phí quảng cáo cần đủ những chứng từ gì để là chi phí hợp lý 2018

2018-10-02 11:32:10

Bộ hồ sơ chứng từ đầy đủ của chi phí quảng cáo và cách hạch toán chi phí quảng cáo như thế nào? Đại lý thuế Công Minh (http://congminh.com.vn) xin được chia sẻ với các bạn qua bài viết dưới đây.

Chi phí quảng cáo cần đủ những chứng từ gì để là chi phí hợp lý 2018

1. Căn cứ

Theo khoản 2, điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN:

"2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng."

Và theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 đã không còn quy định mức khống chế là 15% đối với khoản chi quảng cáo như trước đây nữa.

Như vậy:

- Trước ngày 6/8/2015 thì Phần chi phí quảng cáo không được vượt quá 15% tổng số chi phí được trừ.

- Từ ngày 6/8/2015 trở đi chi phí quảng cáo sẽ không bị khống chế nữa, mà sẽ được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

2. Hồ sơ gồm có:

Các chứng từ chi tiết phụ thuộc vào đặc điểm các trường hợp phát sinh để thu thập. Ở đây, Đại lý thuế Công Minh đưa ra một số tài liệu thường gặp như:

- Hợp đồng, hóa đơn đầu vào;

- Đề xuất của bộ phận liên quan cần quảng cáo với công việc đó;

- Biên bản nghiệm thu hoặc chứng từ chứng minh rằng quảng cáo đó là có thật;

- Chứng từ thanh toán (Nếu hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt);

...

3. Cách hạch toán

 Nợ TK 641 (TT200)

 Nợ TK 642 (TT133) 

 Nợ TK 1331

       Có TK 111,112,331

Trên đây Đại lý thuế Công Minh đã đưa ra hồ sơ đầy đủ cho chi phí quảng cáo của doanh nghiệp để các bạn tham khảo:

http://congminh.com.vn/Chi-phi-quang-cao-can-du-nhung-chung-tu-gi-de-la-chi-phi-hop-ly-2018/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác