Kế toán

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT năm 2018

2018-07-24 11:40:10

Đại lý thuế Công Minh (http://congminh.com.vn) xin được chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT năm 2018.

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT năm 2018

Khi phát hiện sai sót sẽ có 2 thời điểm như sau:

I. Phát hiện sai sót nhưng trong thời hạn nộp tờ khai

Tức là khi phát hiện sai sót (dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế...) nhưng còn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Cách xử lý:  Không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước thời hạn vậy là xong.

                      (Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)

Ví Dụ: Ngày 18/11/2016 Đại lý thuế Công Minh nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2016. Nhưng đến ngày 19/11/2016 lại phát hiện kê khai sai tiền thuế.

 => Xử lý: Chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước ngày 20/11/2016 vậy là xong (Vì hạn nộp tờ khai theo tháng là ngày thứ 20 của tháng sau).

Xem thêm: Thời hạn nộp các tờ khai, báo cáo thuế năm 2018

http://congminh.com.vn/article/Thoi-han-nop-cac-loai-bao-cao-thue/

II. Phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp tờ khai thuế

1. Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ

Những lỗi sai như: Kê khai sai số hóa đơn, sai ngày tháng năm hoa đơn, sai tên, MST công ty …

Cách xử lý:

- Không lập tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS:

- Mà vào trực tiếp kỳ kê khai sai  => Chọn :"Tờ khai lần đầu"  => Vào phụ lục kê khai sai  => Sửa lại cho đúng. (Lưu tại DN để sau này giải trình)

(: Từ ngày 1/1/2015 theo điều 5 Luật số 71/2014/QH13 thì các bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế GTGT mà không cần nộp phụ lục đính kèm. Nên trường hợp này các bạn không cần nộp lại tờ khai, mà chỉ sửa lại để sau này giải trình khi quyết toán là được.)

Ví Dụ: Ngày 28/11/2015 Đại lý thuế Công Minh phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 5/2015 bị sai số hóa đơn đầu vào.

Xử lý:

  Không lập tờ khai bổ sung mà vào trực tiếp tờ khai tháng 5/2015

  => Tích chọn: "Tờ khai lần đầu"

  => Vào "Phụ lục 01-2/GTGT"

  => Sửa lại cho đúng số hóa đơn là xong

  => In ra lưu tại DN.

- Nếu các bạn muốn yên tâm hơn có thể làm công văn để giải trình với thuế

Tải về Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế

http://bit.ly/cong-van-giai-trinh-thue

2. Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ

Những lỗi sai như: Kê khai sai tiền thuế GTGT, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra, bỏ sót hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền …

Cách xử lý: Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh 

Lưu ý: Đây là trường hợp kê khai sai nhé, còn nếu là hóa đơn viết sai mà phải viết hóa đơn điều chỉnh :

Xem thêm: Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh

http://congminh.com.vn/Cach-ke-khai-doi-voi-hoa-don-dieu-chinh-tang-giam-so-tien-thue/

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh: Có 3 bước như sau:

  Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK mới nhất

                => Chọn "Thuế Giá trị gia tăng"

               => Chọn " 01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ ( TT 156/2013, TT26/2015) ( đối với DN kê khai theo pp khấu trừ)

                => Chọn các thông số cho tờ khai như hình bên dưới:

                    => Tiếp đó các bạn ấn: "Đồng ý", màn hình sẽ xuất hiện tờ khai mà bạn đã khai từ lần trước như hình dưới:

 Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”

  Theo nguyên tắc: SAI ĐÂU SỬA ĐÓ (Tức là sai chỉ tiêu nào, sửa chỉ tiêu đó)

 a. Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào

Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25]. ( Nhớ là phải nhập vào cả 3 chỉ tiêu nhé.)

Ví Dụ: Quý II/2018 các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT quý I/2018 kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là thiếu 5.000.000, thuế GTGT: 500.000.

 Cách kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau:

 - Vào tờ khai quý I/2018  => Lựa chọn "Tờ khai bổ sung"  => "Lần 1" (Nếu là lần đầu).

 => Các bạn điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau (Vì kê khai thiếu, nên phải kê khai tăng, tức là các bạn lấy số tiền hiện tại đang có ở trên các chỉ tiêu đó trên tờ khai và Cộng thêm số tiền thiếu vào), cụ thể như sau:

  [23] = 200.000.000 + 5.000.000

  [24] = 20.000.000 + 500.000

  [25] = 19.000.000 + 500.000

 (Vì là công ty KD mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty chỉ KD mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)

 

 => Tiếp đó các bạn kích chuột vào "Ghi"

 => Tiếp đó xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới. 

b. Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra 

 Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [29] đến [33]

Ví Dụ: Quý II/2018 các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT quý I/2018 kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra, cụ thể là kê khai thừa: 5.000.000, thuế GTGT là 10%: 500.000.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau:

- Vào tờ khai quý I/2018 

  => Lựa chọn "Tờ khai bổ sung"

  => "Lần 1" (Nếu là lần đầu).

  => Các bạn điều chỉnh giảm giảm tiêu 32 và 33 như sau (Vì là mặt hàng thuế suất 10%).

     Cụ thể là các bạn lấy số tiền hiện có ở trên 2 chỉ tiêu 32 và 33 (-) trừ đi, vì là kê khai thừa nên phải kê khai giảm xuống:

  [32] = 500.000.000 - 5.000.000

  [33] = 50.000.000 - 500.000

  => Sau khi điều chỉnh xong các bạn chọn “Ghi”

  => Tiếp đó xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới.

c. Còn các trường hợp khác các bạn cũng làm tương tự 

VD: Sai ở chỉ tiêu 22 thì sửa trực tiếp ở chỉ tiêu 22.

Bước 3: Sau khi kê khai điểu chỉnh, bổ sung xong các bạn chọn vào “Ghi” phía dưới

              => Màn hình sẽ chuyển sang "Phụ lục KHBS" màn hình sẽ xuất hiện như sau:

- Các bạn chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu trên tờ “KHBS” là: Chỉ tiêu [40] và Chỉ tiêu [43] để xử lý cụ thể như sau:

a. Nếu Chỉ tiêu [40] < 0 Là giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)

Xử lý:

 - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

 - Các bạn có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế. (Nhưng các bạn phải theo dõi bên ngoài).

 Chú ý: Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

b. Nếu Chỉ tiêu [40] > 0 Là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)

Xử lý:

 - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

 - Nộp số tiền thuế phải nộp (+) cộng thêm tiền phạt chậm nộp mà phần mềm đã tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).

Xem thêm: Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế năm 2018

http://congminh.com.vn/article/Muc-phat-cham-nop-tien-thue/

c. Nếu Chỉ tiêu [43] < 0 Là giá trị âm (vì nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).

Xử lý:

 - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

 - Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

d. Nếu Chỉ tiêu [43] > 0 Là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).

Xử lý:

 - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

 - Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví Dụ: Tháng 5/2018 Đại lý thuế Công Minh kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT quý I/2018. Kết quả sau khi điều chỉnh là làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 5.000.000. (Tức là Chỉ tiêu [43] = 5.000.000)

 Xử lý:

 - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

 - Làm công văn giải trình (nếu có).

 - Nhập số tiền ở Chỉ tiêu [43] = 5.000.000 của tờ khai bổ sung quý I/2018 vào Chỉ tiêu [38] của quý II/2018.

Như vậy là các bạn đã hoàn tất việc kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT.

Chú ý:

 - Những hóa đơn đầu vào bỏ sót thì không cần phải khai bổ sung mà có thể kê khai vào kỳ hiện tại và vẫn được khấu trừ (Nhưng phải trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh – kiểm tra).

 VD: Tháng 11/2016 Đại lý thuế Công Minh phát hiện có 1 hóa đơn GTGT đầu vào của quý I/2018 chưa kê khai. Thì không cần lập tờ khai bổ sung mà kê khai trực tiếp vào Tờ khai tháng 11/2016.

 - Những hóa đơn đầu ra bỏ sót thỉ phải kê khai bổ sung lại kỳ phát sinh hóa đơn đó.

 VD: Tháng 11/2016 Đại lý thuế Công Minh phát hiện có 1 hóa đơn GTGT đầu ra của quý I/2018 bỏ sót. Thì phải lập tờ khai bổ sung của Tờ khai quý I/2018. (Cách kê khai bổ sung như trên)

(Theo Công văn 4943, Thông tư 156/2013 và Thông tư 219/2013)

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề:  Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

http://congminh.com.vn/Huong-dan-ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-GTGT-nam-2018/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi: Cách kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra bỏ sót

 

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác