BHXH

Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2018

2018-10-03 17:36:39

Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2018 hay không và nếu có thì phải đóng những bảo hiểm nào? Đại lý thuế Công Minh (http://congminh.com.vn) xin chia sẻ giải đáp tới các bạn qua bài viết dưới đây. 

Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2018 

1. Căn cứ theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 thì quy định về Đối tượng tham gia các bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp như sau:

 - Về Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội:

  Theo điều 4, mục 1:

   "1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);"

 - Về Đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

  Tại điều 13, mục 3 và điều 17 mục 4 => Không có nói đến đối tượng tham gia là Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

 - Về Đối tượng tham gia Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp:

  Tại điều 21, mục 5 :

   "1.2. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018). Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình; "

2. Căn cứ theo Thông báo số 3895/BHXH-TB ngày 29/12/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp:

 "Từ ngày 01/01/2018 ngoài các đối tượng theo quy định tại điều 2 Luật BHXH 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội, người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN; không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHTN."

 Như vậy:

  - Trước ngày 01/01/2018, Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng không phải đóng 1 khoản bảo hiểm bắt buộc nào.

  - Từ ngày 01/01/2018, Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ phải đóng BHXH, BHTNLĐ-BNNkhông phải đóng BHYT, BHTN.

Như vậy, Đại lý thuế Công Minh đã trả lời cho các bạn thắc mắc về trách nhiệm đóng BHXH đối với lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng:

http://congminh.com.vn/Lao-dong-co-hop-dong-tu-1-3-thang-phai-dong-BHXH/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác