BHXH

Mức lương thấp nhất phải đóng BHXH là bao nhiêu năm 2018 Mới nhất

2018-10-03 17:08:00

Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cập nhật mới nhất năm 2018 là bao nhiêu? Các quy định mới về luật BHXH năm 2018 là như thế nào? Đại lý thuế Công Minh (http://congminh.com.vn) xin tổng hợp và chia sẻ với các bạn qua bài viết dưới đây. 

Mức lương thấp nhất phải đóng BHXH là bao nhiêu năm 2018 Mới nhất 

1. Mức tiền lương tháng tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2018 

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2018 không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2018

+ Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP như sau:

VÙNG   Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
(áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)
So sánh với mức lương
tối thiểu vùng năm 2017
Vùng 1 3.980.000 đồng/tháng Tăng 230.000 đồng/tháng 
Vùng 2 3.530.000 đồng/tháng Tăng 210.000 đồng/tháng 
Vùng 3 3.090.000 đồng/tháng Tăng 190.000 đồng/tháng 
Vùng 4 2.760.000 đồng/tháng Tăng 180.000 đồng/tháng

+ Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

 Ví dụ: Bà Nguyễn Thị Minh đã qua đào tạo trung cấp, làm việc trong môi trường bình thường, bà làm việc tại Thanh Xuân - Hà Nội.
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội thuộc vùng 1, do đó mức lương thấp nhất mà bà nhận được năm 2018, Mức Lương để tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHYT, BHYT, BHTN) thấp nhất theo mức lương tối thiểu vùng mới năm 2018 là:

 3.980.000 + (7% x 3.980.000) = 4.258.600 đồng/tháng

Tổng kết:  Mức lương thấp nhất để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018

Doanh nghiệp
Thuộc Vùng
Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm bắt buộc (đồng/tháng)
(BHXH, BHYT, BHTN)

Đối với lao động chưa qua học nghề

(làm công việc giản đơn nhất)

Đối với lao động đã qua học nghề

(Phải cộng thêm 7%)

Vùng 1 3.980.000 4.258.600
Vùng 2 3.530.000 3.777.100
Vùng 3 3.090.000 3.306.300
Vùng 4 2.760.000 2.953.200

2. Mức lương cao nhất để tham gia từng loại bảo hiểm

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được cao hơn 20 tháng lương cơ sở.

( Mức lương cơ sở chính là mức lương tối thiểu chung:

  + Mức lương tối thiểu chung hiện nay là: 1.390.000 đồng/tháng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2018.)

  + Trước ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP). 

- Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm:

 + BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung.

 + BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Loại bảo hiểm Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm theo thời điểm
Áp dụng từ ngày 1/7/2018
BHXH và BHYT    = 20 x 1.390.00 = 27.800.000
BHTN    = 20 x "Mức lương tối thiểu của từng vùng"

Như vậy, Đại lý thuế Công Minh đã chia sẻ với các bạn quy định về mức lương tham gia BHXH được cập nhật mới nhất năm 2018:

http://congminh.com.vn/Muc-luong-thap-nhat-phai-dong-BHXH/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác