Tin Thuế

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với DN và Cá nhân năm 2018

2018-08-08 14:33:23

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với DN và Cá nhân năm 2018 là ở đâu? Đại lý thuế Công Minh (http://congminh.com.vn) xin chia sẻ quy định về Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho các đối tượng tới bạn đọc quan tâm chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với DN và Cá nhân năm 2018

1. Đối với Doanh nghiệp (Tổ chức trả thu nhập)

Theo hướng dẫn tại khoản 1, điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN  đối với tổ chức trả thu nhập như sau:

- Tổ chức trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh:

  Nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức.

- Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung Ương , cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, cơ quan cấp tỉnh:

 Nộp hồ sơ khai thuế tại Cục thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

- Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện, cơ quan cấp huyện:

 Nộp hồ sơ khai thuế tại  Chi cục thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

- Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài:

 Nộp hồ sơ khai thuế tại Cục thuế nơi tổ chức đang đóng trụ sở chính.

2. Đối với cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 3, điều 21 thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

 - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm :

   Thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

 - Cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào : 

  Thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

 - Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân :

 Thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

Ví dụ 4: Năm 2017, ông S làm việc tại TP Hồ Chí Minh và thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN. Tháng 2/2018, ông S chuyển ra Hà Nội làm việc tại công ty A do chi cục thuế quận Hoàn Kiếm quản lý và cư trú tại Chi cục thuế quận Tây Hồ. Như vậy ông S nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017 tại chi cục thuế quận Hoàn Kiếm nếu tại thời điểm quyết toán thuế năm 2017, ông S đang được tính giảm trừ bản thân tại công ty A.

 - Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) bao gồm:

  + Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

  + Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào.

  + Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.

  + Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương.tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào.

 - Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

 - Trường hợp cá nhân sử dụng ứng dụng để gửi file dữ liệu tại trang web: http://thuedientu.gdt.gov.vn (eTax) thì sẽ được ứng dụng hỗ trợ tự động việc xác định cơ quan thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế sau khi cá nhân khai các thông tin liên quan.

Trên đây Đại lý thuế Công Minh đã chia sẻ với các bạn về Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với DN và Cá nhân năm 2018

http://congminh.com.vn/Noi-nop-ho-so-quyet-toan-thue-TNCN/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi: 

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác