BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH mới nhất năm 2018 gồm những khoản nào?

2018-10-05 16:23:56

Tiền lương tháng đóng BHXH mới nhất năm 2018 gồm những khoản nào? Từ ngày 01/01/2018, đã có quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. Đại lý thuế Công Minh (http://congminh.com.vn) xin chia sẻ tới các bạn qua bài viết sau đây.

Tiền lương tháng đóng BHXH mới nhất năm 2018 gồm những khoản nào?

Căn cứ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 14 tháng 4 năm 2017 :

- Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc,  BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Cụ thể các khoản đó là:

1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như:

  + Phụ cấp chức vụ, chức danh;

  + Phụ cấp trách nhiệm;

  + Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

  + Phụ cấp thâm niên;

  + Phụ cấp khu vực;

  + Phụ cấp lưu động;

  + Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Trên đây Đại lý thuế Công Minh đã chia sẻ với các bạn các khoản phải đóng BHXH bắt buộc trên tiền lương hàng tháng:

http://congminh.com.vn/Tien-luong-thang-dong-BHXH-moi-nhat-nam-2018-gom-nhung-khoan-nao/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi: Các khoản hỗ trợ, phúc lợi không phải đóng BHXH

http://congminh.com.vn/Cac-khoan-thu-nhap-phu-cap-khong-phai-dong-BHXH/

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác