BHXH

Tỷ lệ đóng BHXH năm 2018 mới nhất trên NLĐ và DN

2018-10-05 11:33:29

Tỷ lệ đóng BHXH năm 2018 mới nhất trên NLĐ và DN chi tiết cho từng quỹ: hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được Đại lý thuế Công Minh (http://congminh.com.vn) chia sẻ tới các bạn qua bài viết sau đây. 

Tỷ lệ đóng BHXH năm 2018 mới nhất cho NLĐ và DN 

1. Sự thay đổi về tỷ lệ đóng ở quyết định mới

Quyết định số 595/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017 và thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH.

Điểm thay đổi lớn nhất Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 so với Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 là: 

Về mức đóng BHXH, phía doanh nghiệp chỉ còn đóng 17% vào Bảo hiểm xã hội bắt buộc (3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất). Ngoài 17% nêu trên thì:

+ Trước ngày 1/7/2017: DN phải đóng thêm 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc Bảo hiểm xã hội bắt buộc

+ Nhưng kể từ ngày 1/7/2017 : DN chỉ phải đóng thêm 0,5% vào Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(Theo điều 22 của Quyết định 595/QĐ-BHXH)

- Mức đóng BHYT và BHTN thì không thay đổi  (Điều 14, Điều 18).

2. Bảng tỷ lệ đóng BHXH hiện nay

Bảng tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm mới nhất áp dụng từ ngày 01/07/2017 như sau:

Trách nhiệm đóng
của các đối tượng

Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc

BHXH

BH TNLĐ - BNN

BHYT

BHTN

Tổng cộng

DN đóng

17%

0.5%

3%

1%

21,5%

Người LĐ đóng

8%

0

1.5%

1%

10,5%

 

TỔNG

32%

(Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH X Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm)

(Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH)

Ghi chú: 

+ BHXH: là bảo hiểm xã hội

+ BH TNLĐ - BNN: là bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

+ BHYT: là bảo hiểm y tế

+ BHTN: là bảo hiểm thất nghiệp

+ Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH: Chi tiết mời các bạn xem thêm bài viết để biết nó gồm những khoản tiền gì:

Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2018

+ Ngoài các khoản trích về bảo hiểm bắt buộc nêu trên doanh nghiệp còn phải đóng thêm kinh phí công đoàn cho Liên Đoàn Lao Động Quận/Huyện.

Mức đóng kinh phí công đoàn = 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (Theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

2% kinh phí công đoàn này, doanh nghiệp phải đóng toàn bộ, người lao động không phải đóng kinh phí công đoàn. Nhưng nếu người lao động tham gia công đoàn sẽ phải đóng đoàn phí. 

+ Trước ngày 01/07/2017, Tỷ lệ trích nộp bảo hiểm được thực hiện như sau:

Trách nhiệm đóng 
của các đối tượng

Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng cộng

DN đóng

18%

3%

1%

22%

Người LĐ đóng

8%

1.5%

1%

10,5%

 

TỔNG

32,5%

(Theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH)

 

Như vậy, Đại lý thuế Công Minh đã chia sẻ với các bạn quy định về tỷ lệ đóng BHXH được cập nhật mới nhất năm 2018:

http://congminh.com.vn/Ty-le-dong-BHXH/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác