Bản tin tuần

Những điều Kế toán cần biết tuần 01 tháng 06 năm 2018

2018-07-13 22:53:48

Đại lý thuế Công Minh cập nhật những thay đổi, văn bản, chính sách thuế, kế toán mới nhất trong tuần qua. Những điều kế toán cần biết tuần 01 tháng 06 năm 2018 nhằm giúp các các bạn đang làm, học hay có nhu cầu tìm hiểu về kế toán, thuế có thể hệ thống lại những kiến thức mới nhất về chính sách thuế - kế toán:

01    Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2017

Với luật bảo hiểm thay đổi vào các quy định dẫn đến điều kiên hưởng chế đô bảo hiểm của người lao động cũng thay đổi theo. Vậy năm 2017, chế độ và điều kiển hưởng chế đô thai sản của người lao động có gì thay đổi. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2017

http://dailythuecongminh.com/dieu-kien-huong-che-thai-san-nam-2017/

02    Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh

Nếu Doanh nghiệp có phát sinh các đơn vị chi nhánh tại các tỉnh thì công việc kế toán sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế như thế nào thì chi nhánh đó có cơ sở thuộc cùng tỉnh. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ về nguyên tắc kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh

http://dailythuecongminh.com/ke-khai-thue-cho-nhanh-phu-thuoc-khac-tinh/

03    Chi phí lãi vay đối với hoạt động mua ô tô tại Doanh nghiệp

Việc doanh nghiệp thực hiện mua ô tô mà phải sử dụng đến các khoản vay thì cách ghi nhận cũng như phải xử lý chi phí vay cho trong nghiệp vụ này như thế nào? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ cách ghi nhận Chi phí lãi vay đối với hoạt động mua ô tô

http://dailythuecongminh.com/chi-phi-lai-vay-doi-voi-hoat-dong-mua-o-tai-doanh-nghiep/

04    Tính thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp thôi việc.

Nếu trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có ký kết các khoản trợ cấp thôi việc khi hai bên chấm dứt hơp đồng lao động tai công ty. Vậy trong trường hợp nào thì khoản tiền này được giữ lại và tạm tính thuế TNCN 10%. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ

http://dailythuecongminh.com/tinh-thue-tncn-doi-voi-cac-khoan-tro-cap-thoi-viec/

05    Quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Đối với các cá nhân sau khi bị khấu trừ thuế TNCN thì sẽ nhận được chứng từ khấu trừ thuế của cơ quan chi trả. Tuy nhiên trong trường hợp khi đi quyết toán thuế TNCN, nếu như phần tiền trên hóa đơn bị sai thì người nộp thuế sẽ phải xử lý như thế nào? Có được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN lại thêm 1 lần nữa hay không? Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn Quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

http://dailythuecongminh.com/quy-dinh-ve-cap-chung-tu-khau-tru-thue-tncn/

06    Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức chi trả

Đối với công tác hoàn thuế Thu nhập cá nhân của từng cá nhân thì nhiều cá nhân và kế toán đã quá quen với công viêc này, Tuy nhiên trường hợp doanh nghiệp tạm nộp thuế TNCN cao hơn với mức quyết toán thuế cuối năm thì kế toán sẽ phải làm gì với số tiền thuế TNCN thừa này. Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn thủ tục Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức chi trả.

http://dailythuecongminh.com/hoan-thue-tncn-doi-voi-chuc-chi-tra/

07    Phân biệt mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu

Trong khi thực hiện nghiệp vụ kế toán với các vấn đề phát sinh như lương cơ bản, mức lương tối thiểu hay lương cơ sở, vậy điểm khác nhau giữa giữa mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu như thế nào? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ nội dung sau

http://dailythuecongminh.com/phan-biet-muc-luong-co-va-muc-luong-toi-thieu/

08    Hướng dẫn thủ tục kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể

Một đối tượng nộp thuế có số lượng đông đảo nhưng tuy nhiên lại không phải ai cũng năm vững các quy định cũng như thủ tục kê khai và nộp thuế của các đối tượng này. Vì vậy,  Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Hướng dẫn thủ tục kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể  để các đối tượng này có thể nắm rõ và thực hiện công việc một cách chủ động hơn.

http://dailythuecongminh.com/huong-dan-thu-tuc-ke-khai-thue-ho-kinh-doanh-ca/

09    Hướng dẫn phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hủy

Trên thực tế khi kế toán thưc hiện các công việc liên quan đến hóa đơn thường có sự nhầm lẫn về hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy. Nhiều kế toán còn nhầm lẫn khi sử dụng biên bản hủy hóa đơn với khách hàng đồng nghĩa với việc là hóa đơn đó đươc đưa vào tình trạng hủy khi thực hiện làm báo cáo hóa đơn. Vậy nên Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hủy, Cách kê khai trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

http://dailythuecongminh.com/huong-dan-phan-biet-hoa-don-xoa-bo-va-huy/

10    Hướng dẫn xử lý thủ tục tạm ứng và hoàn ứng

Doanh nghiệp có các khoản chi trước khi nhân viên đi công tác hoặc đi mua hàng là điều thường xuyên diễn ra trong kế toán doanh nghiệp. Vậy thì khi phát sinh nghiệp vụ này, kế toán doanh nghiệp sẽ cần phải xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ thủ tục tạm ứng và hoàn ứng

http://dailythuecongminh.com/huong-dan-xu-ly-thu-tuc-tam-ung-va-hoan-ung/

 

Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác