Bản tin tuần

Những điều Kế toán cần biết tuần 03 tháng 06 năm 2018

2018-07-13 23:10:49

Đại lý thuế Công Minh cập nhật những thay đổi, văn bản, chính sách thuế, kế toán mới nhất trong tuần qua. Những điều kế toán cần biết tuần 03 tháng 06 năm 2018 nhằm giúp các các bạn đang làm, học hay có nhu cầu tìm hiểu về kế toán, thuế có thể hệ thống lại những kiến thức mới nhất về chính sách thuế - kế toán:

01    Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm 2017

Sau khi nhập liệu chứng từ vào nhật ký chung, các bước kiểm tra khi lập báo cáo tài chính năm 2017 như thế nào ? Làm sao để tránh được các sai sót khi lập BCTC. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số kinh nghiệm như sau

http://dailythuecongminh.com/cac-buoc-kiem-tra-truoc-khi-lap-bao-cao-tai-chinh/

02    Công tác phí có phải nộp thuế TNCN cho người lao động

Doanh nghiệp luôn chi các khoản công tác phí cho người lao động trong quá trình đi công tác, Vậy thì khi nào các khoản này chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động và khi nào các khoản phí này được miễn thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung như sau:

http://dailythuecongminh.com/cong-tac-phi-co-phai-nop-thue-tncn-cho-nguoi-lao-dong/

03    Kế toán cần làm gì khi công ty mới thành lập

Kế toán cần làm gì khi công ty mới thành lập năm 2018 ? Cần báo cáo với thuế những tờ khai nào để không bị phạt?. Đại lý thuế Công Minh xin cập nhật những thay đổi mới nhất về vấn đề này như sau

http://dailythuecongminh.com/ke-toan-can-lam-gi-khi-cong-ty-moi-thanh-lap/

04    Cách tính thuế TNCN năm 2018 mới nhất

Thuế TNCN là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Vậy đối tượng chịu thuế là ai? thời điểm nào thì tính thuế? cách tính như thế nào?. Nay, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách tính thuế TNCN năm 2018 mới nhất. Bài viết chỉ giới hạn ở thuế TNCN có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

http://dailythuecongminh.com/cach-tinh-thue-tncn-nam-2018-moi-nhat/

05    Điểm mới Thông tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT

Điểm mới Thông tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT. Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính đê cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 05/1 1/2017.

http://dailythuecongminh.com/diem-moi-thong-tu-93-nam-2017-ve-phuong-phap-tinh-thue-gtgt/

06    Điểm mới Thông tư 91/2017/TT-BTC về việc thi, quản lý và cấp chứng chỉ Kế toán viên, KTV

Bộ tài chính ban hành thông tư Thông tư 91/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 129/2012/TT-BTC tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn thí sinh dự thi chứng chỉ Kế toán viên và Kiểm toán viên (CPA). Vậy điểm mới Thông tư 91/2017/TT-BTC là gì?

http://dailythuecongminh.com/diem-moi-thong-tu-91-2017-tt-btc-ve-viec-thi-quan-ly-va-cap-chung-chi-ke-toan-vien-ktv/

07    Cách xử lý và mức phạt mất hóa đơn đầu ra, đầu vào

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh việc kế toán làm mất hóa đơn là điều không thể tránh khỏi. Vậy khi kế toán phát hiện ra việc làm mất hóa đơn tại doanh nghiệp thì kế toán cần phải thực hiện các công việc như thế nào và mức phạt cho doanh nghiệp là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

http://dailythuecongminh.com/cach-xu-ly-va-muc-phat-mat-hoa-don-dau-ra-dau-vao/

08    Kê khai hóa đơn GTGT trên 20 triệu quá hạn thanh toán

Theo như điều kiên khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn có giá trị trừ 20 triêu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng. Vậy đối với các hóa đơn bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán thì có phải kê khai điều chỉnh và xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Kê khai hóa đơn GTGT trên 20 triệu quá hạn thanh toán

http://dailythuecongminh.com/ke-khai-hoa-don-gtgt-tren-20-trieu-qua-han-thanh-toan/

09    Tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca năm 2017

Phụ cấp ăn trưa, ăn ca mà người lao động được hưởng nếu trong mức quy định của nhà nước thì được coi là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân. Trước 15/10/2016, mức phụ cấp ăn trưa, ăn ca tối đa người lao động được hưởng là 680.000 đồng/tháng. Nhưng năm 2017, mức phụ cấp này đã được tăng lên. Bài viết sau đây, Đại lý thuế Công Minh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn quy định mới nhất về Tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca năm 2017.

http://dailythuecongminh.com/tang-muc-phu-cap-tien-trua-ca-nam-2017/

10    Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng mùa vụ, thử việc

Thuế TNCN đối với hợp đồng mùa vụ và thử việc có những quy định cụ thể theo luật thuế TNCN. Để giúp các bạn hiểu rõ, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng mùa vụ, thử việc với các bạn vấn đề này qua bài viết:

http://dailythuecongminh.com/cach-tinh-thue-tncn-doi-voi-hop-dong-mua-vu-thu-viec/

Mời các bạn tham khảo: 

Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

 

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác