BHXH

Phụ cấp xăng xe có phải đóng BHXH không

2018-07-13 09:28:58

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Phụ cấp xăng xe có phải đóng BHXH không....

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác