HTKK

Bổ sung thời hạn chứng thư số newca CHÍNH XÁC nhất năm 2018

2018-07-19 15:05:57

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn bổ xung thời hạn chứng thư số newca CHÍNH XÁC nhất năm 2018 do nhà cung cấp chữ ký số NEWCA hết hạn giấy phép. Qua đó các doanh nghiệp sử dụng CKS bên nhà cung cấp newca sẽ phải bổ xung thời hạn chữ ký số thì mớ...

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác