Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán trọn gói

2018-07-10 13:50:32

Dịch vụ Kế toán trọn gói là một trong những dịch vụ then chốt của Đại lý thuế Công Minh. Dịch vụ kế toán của chúng tôi giúp bạn loại bỏ mọi vấn đề khó khăn với Kế toán và Thuế…...

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác