Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ Kiểm toán nội bộ

2018-07-09 22:46:16

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của Đại lý thuế Công Minh giúp doanh nghiệp phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống quản lý. Đồng thời, Kiểm soát hoạt động tốt hơn, quản lý rủi ro tốt hơn, tăng khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh....

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

2018-07-09 22:14:29

Dịch vụ kiểm toán BTCT của Đai lý thuế Công Minh cung cấp mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài. ...

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác