Dịch vụ

Dịch vụ quyết toán thuế

2018-07-15 16:26:51

Dịch vụ quyết toán thuế, Rà soát và hoàn thiện sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính nhằm mục đích chuẩn bị các công việc trước khi đoàn thanh tra thuế vào doanh nghiệp là rất cần thiết cho các doanh nghiệp....

Dịch vụ thẩm định giá

2018-07-12 17:54:43

Đại lý thuế Công Minh là một trong những doanh nghiệp Thẩm định giá - Tư vấn đầu tư - Dịch vụ tài chính chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiều năm hoạt động, Công Minh đã tạo dựng được uy tín trong thị trường dịch vụ thẩm định giá, tư vấn đầu tư, ...

Dịch vụ kế toán trọn gói

2018-07-10 13:50:32

Dịch vụ Kế toán trọn gói là một trong những dịch vụ then chốt của Đại lý thuế Công Minh. Dịch vụ kế toán của chúng tôi giúp bạn loại bỏ mọi vấn đề khó khăn với Kế toán và Thuế…...

Dịch vụ Kiểm toán Xây dựng cơ bản

2018-07-09 22:51:14

Dịch vụ Kiểm toán Xây dựng cơ bản là một trong các dịch vụ nổi trội trong định hướng phát triển của Es-Glocal . Sau gần 08 năm hoạt động, chúng tôi đã và đang khẳng định uy tín và sự chuyên ......

Dịch vụ Kiểm toán nội bộ

2018-07-09 22:46:16

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của Đại lý thuế Công Minh giúp doanh nghiệp phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống quản lý. Đồng thời, Kiểm soát hoạt động tốt hơn, quản lý rủi ro tốt hơn, tăng khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh....

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

2018-07-09 22:14:29

Dịch vụ kiểm toán BTCT của Đai lý thuế Công Minh cung cấp mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài. ...

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác