Kế toán

Chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên hợp lý thì cần những điều kiện gì

2018-07-12 10:01:31

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên hợp lý thì cần những điều kiện gì....

Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có là chi phí đươc trừ không

2018-07-12 09:20:20

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có là chi phí đươc trừ không....

Điều kiện để Chi phí quảng cáo trên mạng, trên facebook là CP được trừ

2018-07-12 08:51:04

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Điều kiện để Chi phí quảng cáo trên mạng, trên facebook là CP được trừ....

Điều kiện để Chi phí lãi vay là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

2018-07-12 08:33:14

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Điều kiện để Chi phí lãi vay là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN....

Quy định về chi phí phúc lợi cho nhân viên du lịch, đi lại ngày nghỉ lễ

2018-07-11 18:06:31

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Quy định về chi phí phúc lợi cho nhân viên du lịch, đi lại ngày nghỉ lễ...

Chi phí vé máy bay hợp lý thì cần những giấy tờ gì

2018-07-11 16:49:07

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Chi phí vé máy bay hợp lý thì cần những giấy tờ gì....

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác