Kế toán

TSCĐ chưa sử dụng, TSCĐ dừng do sản xuất mùa vụ có phải trích khấu hao

2018-09-21 18:23:49

TSCĐ chưa sử dụng, TSCĐ dừng do sản xuất mùa vụ có phải trích khấu hao không? Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ tới các bạn quy định trích khấu hao đối với những TSCĐ này qua bài viết dưới đây....

Cách xác định nguyên giá của ô tô dưới 9 chỗ trên 1.6 tỷ đồng

2018-09-21 16:41:13

Ô tô dưới 9 chỗ có giá trị trên 1.6 tỷ đồng thì cách xác định khấu hao và nguyên giá như thế nào? Đại lý thuế Công Minh sẽ hướng dẫn các bạn cách tính khấu hao, nguyên giá và hạch toán đối với ô tô này qua bài viết dưới đây....

Hóa đơn từ bao nhiêu tiền trở lên thì phải làm hợp đồng kinh tế

2018-09-19 15:30:45

Rất nhiều bạn thắc mắc rằng không biết hóa đơn mua bán hàng hóa có giá trị lớn thì có phải làm hợp đồng hay không? Đại lý thuế Công Minh xin được giúp các bạn giải đáp thắc mắc này qua bài viết dưới đây....

Thuế GTGT của tiền thuê nhà cho người nước ngoài có được khấu trừ không

2018-09-18 18:30:48

Thuế GTGT của tiền thuê nhà cho người nước ngoài có được khấu trừ không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới các bạn qua bài viết dưới đây....

Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài có được trừ khi tính thuế TNDN

2018-09-18 17:03:41

Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài có được trừ khi tính thuế TNDN không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới các bạn qua bài viết dưới đây....

Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không và cách hạch toán

2018-09-18 16:36:29

Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không và cách hạch toán khoản tiền đặt cọc như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới các bạn qua bài viết dưới đây....

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác