Quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế

2018-07-15 16:26:51

Dịch vụ quyết toán thuế, Rà soát và hoàn thiện sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính nhằm mục đích chuẩn bị các công việc trước khi đoàn thanh tra thuế vào doanh nghiệp là rất cần thiết cho các doanh nghiệp....

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác