Thẩm định giá

Dịch vụ thẩm định giá

2018-07-12 17:54:43

Đại lý thuế Công Minh là một trong những doanh nghiệp Thẩm định giá - Tư vấn đầu tư - Dịch vụ tài chính chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiều năm hoạt động, Công Minh đã tạo dựng được uy tín trong thị trường dịch vụ thẩm định giá, tư vấn đầu tư, ...

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác