Tin Thuế

Đối tượng Không chịu thuế GTGT năm 2018 gồm những đối tượng nào

2018-10-08 17:02:39

Đối tượng Không chịu thuế GTGT năm 2018 gồm những đối tượng nào? Căn cứ theo các Thông tư mới nhất hiện nay về thuế GTGT, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới các bạn qua bài viết sau đây....

Kinh nghiệm khi cơ quan thuế xuống quyết toán doanh nghiệp

2018-08-23 11:07:55

Khi cơ quan thuế xuống quyết toán thuế thì Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì ? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới các bạn kinh nghiệm chuẩn bị khi cơ quan thuế xuống quyết toán doanh nghiệp qua bài viết dưới đây....

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2018 được quy định như thế nào

2018-08-08 15:58:11

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2018 được quy định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ quy định về Ủy quyền quyết toán thuế TNCN, Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2018 tới bạn đọc quan tâm chủ đề này qua bài viết dưới đây....

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với DN và Cá nhân năm 2018

2018-08-08 14:33:23

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với DN và Cá nhân năm 2018 là ở đâu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ quy định về Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho các đối tượng tới bạn đọc quan tâm chủ đề này qua bài viết dưới đây....

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) theo quý - tháng

2018-07-18 18:14:27

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) theo quý - tháng được lập như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin được hướng dẫn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tới bạn đọc qua bài viết dưới đây....

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 Mẫu 03/TNDN

2018-07-18 11:38:12

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 Mẫu 03/TNDN....

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác