Tin Thuế

Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) theo quý - tháng

2018-07-18 18:14:27

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) theo quý - tháng....

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 Mẫu 03/TNDN

2018-07-18 11:38:12

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 Mẫu 03/TNDN....

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý năm 2018

2018-07-17 17:48:27

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý năm 2018....

Cách kê khai thuế GTGT theo tháng - theo quý năm 2018

2018-07-17 17:07:47

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Cách kê khai thuế GTGT theo tháng - theo quý năm 2018....

Cách kê khai thuế TNCN theo quý - theo tháng Nhanh nhất năm 2018

2018-07-17 15:40:30

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Cách kê khai thuế TNCN theo quý - theo tháng Nhanh nhất năm 2018....

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân năm 2018

2018-07-17 13:40:03

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân năm 2018....

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác