Tin tức

Đối tượng Không chịu thuế GTGT năm 2018 gồm những đối tượng nào

2018-10-08 17:02:39

Đối tượng Không chịu thuế GTGT năm 2018 gồm những đối tượng nào? Căn cứ theo các Thông tư mới nhất hiện nay về thuế GTGT, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới các bạn qua bài viết sau đây....

Các khoản thu nhập, phụ cấp không phải đóng BHXH năm 2018

2018-10-05 16:52:56

Các khoản thu nhập, phụ cấp không phải đóng BHXH năm 2018 là những khoản nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới các bạn qua bài viết sau đây....

Tiền lương tháng đóng BHXH mới nhất năm 2018 gồm những khoản nào?

2018-10-05 16:23:56

Tiền lương tháng đóng BHXH mới nhất năm 2018 gồm những khoản nào? Từ ngày 01/01/2018, đã có quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới các bạn qua bài viết sau đây....

Tỷ lệ đóng BHXH năm 2018 mới nhất trên NLĐ và DN

2018-10-05 11:33:29

Tỷ lệ đóng BHXH năm 2018 mới nhất trên NLĐ và DN chi tiết cho từng quỹ: hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được Đại lý thuế Công Minh chia sẻ tới các bạn qua bài viết sau đây. ...

Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2018

2018-10-03 17:36:39

Lao động có hợp đồng từ 1-3 tháng phải đóng BHXH từ 1/1/2018 hay không và nếu có thì phải đóng những bảo hiểm nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ giải đáp tới các bạn qua bài viết dưới đây. ...

Mức lương thấp nhất phải đóng BHXH là bao nhiêu năm 2018 Mới nhất

2018-10-03 17:08:00

Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cập nhật mới nhất năm 2018 là bao nhiêu? Các quy định mới về luật BHXH năm 2018 là như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin tổng hợp và chia sẻ với các bạn qua bài viết dưới đây. ...

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác